OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Program spalovny

Firma se zabývá problematikou spalování odpadů již téměř 20.let.

Popis technologie

Základem spalovny je spalovací pec, která je projektována provedením a kapacitou dle zadání množství a charakteru odpadu.

Inženýrská činnost

Jednotlivá zakázka dodávky spalovny prochází časově i věcně náročným postupem a je projektována zcela individuelně.