OPPP
ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРВИЯТА НА РЕБУПЛИКА ЧЕХИЯ.

Компаният се занимава с емисията на изгорелите отпадъци от почти 20 години. Това е първата компания в цялата страна, която започва изгарянето в ротационни пещи като по този начин се осигуряват най-добрите предпостваки за оптимален начин на нагряване и се постигат най-високите възможни градуси за изгаряне на възпламенимите частици на отпадъците. Поради тази причина съоръженията са високо универсални, но основните разходи са високи.

Затова процесът се основава на камера или муфелна пещ, които посрещат необходимите изисквания, договорени от сегашните ефективни стандарти на изгаряне на определени специфични групи отпадъци, където нуждите от инвестиране са ниски. Изтинската изгаряща единица е въвеждане на напреднали технически умения, които представляват обширна колекция от нови знания за материалите, процесът на изгаряне и неговият контрол.

Извличането на топлина и нейното използването и по-специално пречистването на изгорелите газове представляват отделна и обширна група от емисии. Тази част от оборудването в процеса е проектирана напълно отделно и наличните опции са почти сухо или влажно пречистване, или комбинация от двете. Отделените емисси са свързани с диоксинов филтър. Всички критични устройства в процеса на изгаряне представлявляващи съвременния стандарт на проектиране са направени общонародно, докато системата за измерване и контрол е конструирана от важни компоненти. Тази комбинация осигурява високо степен на инсталиране и надежност на системата и разходите остават малки.